Menu

Oferty pracy

Osoby zainteresowane pracą w naszym zakładzie proszone są o przynoszenie CV bezpośrednio do zakładu.

 

Aktualnie nie poszukujemy pracowników.

 

 

Kandydat przesyłający CV winien umieścić zgodę na przetwarzanie danych w procesie rekrutacyjnym w dokumencie CV.

Treść zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko …………… prowadzonego przez Fabrykę Papieru Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowicy, 58-500 Jelenia Góra, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. A, Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.).

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

Wszystkie CV bez powyższej zgody nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Fabrykę Papieru Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowicy, 58-500 Jelenia Góra i będą usuwane z bazy administratora.

W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach proszę dopisać:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fabrykę Papieru Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowicy, 58-500 Jelenia Góra”.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA KANDYDATÓW DO PRACY

  1. Dane kontaktowe Administratora: Fabryka Papieru Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowicy, 58-500 Jelenia Góra, tel/fax: 757130058, e-mail: sekretariat@fabryka-papieru.pl  
  1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach.
  2. Pani/Pana dane osobowe, po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy.
  3. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan będzie brał/a udział.
  4. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  5. Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy.
  6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie odrębnej zgody do celów przyszłych rekrutacji na to samo stanowisko lub inne stanowiska w Fabryce Papieru Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowicy, 58-500 Jelenia Góra. Wówczas termin przechowywania (przetwarzania) Pani/Pana danych osobowych wyniesie 1 rok od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi osobami, przy czym w momencie pojawienia się wakatu w pierwszej kolejności kontaktujemy się z osobami, których dane są w naszej bazie.

Formularz kontaktowy

Dodatkowe informacje